RULLA-AMPUMAHIIHDON SUOMENMESTARUUSKILPAILUT 15.-16.9.2018

Kilpailulajit ja rullaradat (02.09.2018, .pdf)

KILPAILUOHJEET

PAIKKA

Ottelukatu 11, 55420 IMATRA (Ukonniemi)

HARJOITTELU

Viralliset harjoitukset perjantaina 14.9.2018klo 16.00-19.00.

Harjoitusten aikana metallitaulut 1-10 ja 11-20 ovat kilpailijoiden käytettävissä. Paikat 1-10 ovat makuupaikkoja, ja paikat 11-20 pystypaikkoja.

YHTEISLÄHTÖKILPAILU SARJAT N/M21 JA N/M YLEINEN

NORMAALIMATKAN KILPAILU MUUT SARJAT

LAUANTAI 15.9.2018

klo 9.30
Joukkueenjohtajien kokous (kuuluttamorakennus)

klo 9.50
Kilpailun avaus

klo 10.00-10.45
Kohdistus, aamupäivän sarjat

klo 11.00 Lähdöt, sarjat järjestyksessä:

M15, N15, M65, M70, M75, N17, M40, M45, M50, M55, M60, N40, N45, N50, N55, M16, M17, M19, N19

Aamupäivän palkintojen jako iltapäivän kohdistuksen aikana

klo 13.45-14.15
Kohdistus, iltapäivän sarjat

klo 14.15
Kaupunginjohtajan tervehdys

klo 14.30
Lähtö N

klo 14.32
Lähtö N21

klo 15.30
Lähtö M

klo 15.32
Lähtö M21

n. klo 16.30 Palkintojen jako viimeisen sarjan päätyttyä

PIKAMATKAN KILPAILU, KAIKKI SARJAT

SUNNUNTAI 16.9.2018

klo 9.00-9.45
Kohdistus, aamupäivän sarjat

klo 10.00
Lähdöt, sarjatjärjestyksessä:

M15, N15, M65, M70, M75, N17, M40, M45, M50, M55, M60, N40, N45, N50, N55, M16, M17

klo 12.00
Kohdistus, iltapäivän sarjat

klo 12.45

Aamupäivän palkintojen jako iltapäivän kohdistuksen aikana

klo 13.00
Lähdöt, sarjat järjestyksessä N, N21, N19, M19, M21 ja M

n. klo 14.30 Palkintojen jako viimeisen sarjan päätyttyä

JOUKKUEENJOHTAJIEN KOKOUS

Joukkueenjohtajien kokous ajanotto-/ kuuluttamorakennuksessa lauantaina 15.9.2018 klo 09.30

KILPAILUORGANISAATIO

Tekninen valvoja Tarmo Napari

Kilpailun johtaja Saku Miikki

Ammunnan johtaja Jukka Kärmeniemi

Ratamestari Jukka Rasimus

Kilpailun sihteeri Anne Varjus

Kilpailijoiden edustaja, valitaan joukkueen johtajien kokouksessa

KILPAILUTOIMISTO 

Kilpailutoimisto,josta rinta-ja reisinumerot jaetaan, on avoinna lauantaina klo 09.00 ja sunnuntaina klo 08.00 alkaen.Kilpailutoimisto sijaitsee voitelukopissa 1 Aviasport-areenan takana.

KILPARADAT JA HIIHDETTEVÄT MATKAT

Löytyvät tästä linkistä.

Radat on merkitty opastein, tutustukaa reittikarttoihin huolellisesti ja selvittäkää radat kiertäen. 

Suositus kilpailutilanteessa: ohitettava väistää radan oikeaan reunaan.

KILPAILUNUMEROTJA TRANSPONDERIT

Kilpailussa käytetään rinta-ja reisinumeroita, sekä transpondereita. Reisinumerot kiinnitetään molempiin reisiin. Transponderit kiinnitetään kilpailijan siirtyessä lähtöalueelle. Kadonneesta rinta-ja reisinumerosta veloitetaan 50€ kilpailijalta ja transponderista 50€/kappale.

KOHDISTUS 

Kohdistusajat esitetty edellä.

Aseiden kohdistus seuroittain merkityiltä paikoilta ammunnan johtajan ohjeiden mukaisesti. Seurakohtaiset kohdistuspaikat ovatnähtävillä ampumapaikalla, ilmoitustaululla ja internetissäkisasivuilla.Kullakin kilpailijalla on yksi kohdistustäplä. Kohdistusammunnassa kilpailijanumeron onoltava näkyvissä.

Kohdistus tapahtuu sukset jalassasarjoissaN/M ja N/M21, sekä sunnuntaina myös sarjoissaN/M19.Kohdistuksissa kilpailijat käyttävät omia rullasuksia,ellei muuta ilmoiteta.

Huoltajien kulku ampumapenkallemerkittyä reittiä penkan puolivälistä pesäpallokentältä.Kilpailun aikana ladun ylittäminen on ehdottomasti kielletty. 

AMPUMAPAIKAT

Normaalimatkan-ja pikakilpailussa ampumapaikat on jaettu kahteen ryhmään, makuupaikat 1-15 ja pystypaikat 16-30, ampumapaikka on vapaavalintainen. 

Sarjoissa N/M15ja M65-75 kilpailijat ampuvat järjestäjän etukäteen nimeämiltä paikoilta kaikki kilpailuammunnat. Toimitsija toimittaa asetelineestä kilpailijan aseen ampumapaikan matolle ja takaisin asetelineeseen kilpailijan suoritettua kaikki kilpailuammunnat.

Yhteislähtökilpailussa 1. ammunta suoritetaan rintanumeron mukaiselta ampumapaikalta. Seuraavat ammunnat täytetään järjestyksessä alkaen paikalta 1.

ASETARKASTUS

Liipaisinvastus punnitaan aseentarkastuspisteen teltassa. Asetarkastuspiste aukeaa tunti ennen sarjan kohdistusta.

Kilpailussa suoritetaan aseen turvallisuustarkastus lähdössä ja maalissa.Kilpailun jälkeen, ennen poistumista maalinulostuloalueelta, kilpailijan tulee poistaa kaikki patruunat aseen tukistaja lippaista.

HUOM SARJAT, JOTKA EIVÄT KANNA ASETTA

Sarjoissa N15v, N65v-N80v, M15v, M65v-M80v kilpailun lähtötarkastus tehdään ammunnanvalvojien toimesta penkalla. Tarkastuksen jälkeen kilpailija vie aseensa omaa ampumapaikkaa lähimmälle asetelineelle, jossa on numeroidut paikat.

Ampumapaikkajako löytyy ilmoitustaululta ja internetsivuilta.Kilpailija vastaa siitä,että aseeseen on kiinnitetty kilpailijanumeroa ja ampumapaikkaa osoittava tarra. Tarran kilpailija saa kilpailukansliasta noutaessaan kilpailunumeroa.

Toimitsijat vievät sarjojen N/M15ja M65-75 kilpailijoiden aseet matolle.

Kilpailijan viimeisen ammunnan jälkeen toimitsijat avaavat jokaisen kilpailijan aseen lukon. Toimitsija tarkistaa patruunapesästä poistuneen hylsyn, sekä varmistaa, ettei lukkokehyksessä olevassa lippaassa ole patruunaa. Toimitsija jättää aseen ”lukko-auki”-tilaan asetelineeseen. Kilpailusuorituksen jälkeen kilpailija tai kilpailijan huoltaja hakee aseen ampumaradan asetelineestäjapoistaa kaikki patruunat aseen tukistaja lippaista.

VERRYTTELY

Kilpailuradat suljetaan verryttelijöiltä viisi minuuttia ennen ensimmäistä starttia. Iltapäivän eränverryttely alkaa aamupäivän erän viimeisen kilpailijan saavuttua maaliin ja vastaavasti päättyy viisi minuuttia ennen ensimmäisen kilpailijan starttia.

Verryttelyn aikana on ehdottomasti kielletty tehdä jaettuihin rullasuksiinteknillisiä muutoksia. Kilpailurullasuksen vienti suljettuun tilaan on myöskielletty.

Radan ollessa suljettuna verryttely tapahtuu kevyenliikenteen väylillä Aviasportilta jäähallin suuntaan olevilla kevyenliikenteen väylillä.

LÄHTÖINTERVALLI

Lähtöintervalli lauantainnormaalimatkan, ja sunnuntain pikakilpailussa on 30sekuntia. 

SAKKOKIERROS 

Sakkokierros onN15 ja M15 sarjoilla80m ja muilla sarjoilla 150m.

Sakkokierroksella oleva tai sieltä poistuva kilpailija on etuajo-oikeutettu sakkokierrokselle saapuvaan kilpailijaan nähden.

KESKEYTTÄMINEN

Kilpailijan on ilmoitettava keskeyttämisestä maaliin tai lähimmälle toimitsijalle.

AMMUNNAN NÄYTÖT

Valmentaja voi näyttää ampumapaikkaa lähestyvälle kilpailijalle ammunnan osumat penkan takaosasta poistumatta kuitenkaan penkan päältä (sortumavaara). Näyttöä varten varattua alue on osoitettu nauhoituksella ja opastein. Näyttö tulee antaa hiljaisena näyttötaululta häiritsemättä ”Silent Zonella”olevia kilpailijoita.

”SilentZone”-alueella näyttöjen antaminen on sääntöjen mukaan kielletty.

TULOKSET

Tulokset julkaistaan ilmoitustaululla, tulostaululla ja internetsivuilla.

Vastalauseaika on 15minuuttia sarjan tulosten julkaisemisesta. 

Vastalauseet on jätettävä kilpailutoimistoon kirjallisena. Vastalausemaksu on 20€, joka palautetaan, jos vastalause hyväksytään.

PALKINTOJEN JAKO

Palkinnot jaetaan sarjojen viimeisen kilpailusuorituksen vastalauseajan päätyttyä.

Palkittavien lukumäärä sarjaa kohden löytyy ilmoitustaululta.

PUKEUTUMIS-, WC-JA SUIHKUTILAT

Pukeutumistiloina käytetään kuuluttamorakennuksen läheisyydessä sijaitsevia voitelukoppeja. Suihkutilat sijaitsevat Aviasport Arenalla.Aviasportin pukuhuoneet ovat käytössä klo 9.00-16.00.

WC tilat kuuluttamo-/ajanottorakennuksen yhteydessä, sekä kahvion vieressä.

ENSIAPU

Kilpailupaikalla onensiapuryhmä. EA-piste sijaitsee kuuluttamorakennuksessa. Kilpailija kilpailee omalla vastuullaan.

KAHVIO

Kilpailupaikalla on kahvio.

PYSÄKÖINTI

Kilpailijoiden ja huoltajien pysäköinti Aviasport Areenan parkkiinopasteiden mukaisesti. Stadionalueella ajaminen on ehdottomasti kielletty!!! Pysäköintimaksu 2€.